Een integraal ERP platform voor de retail, toegesneden op de wensen van uw business.

 

De retailmarkt wordt gekenmerkt als een markt die uiterst dynamisch en uitdagend is. De marges staan onder druk, de keten wordt steeds complexer, de eisen van de klant nemen toe. Productlevenscycli worden korter en concurrentie wordt (ook internationaal gezien) groter.

 

Bedrijven in deze branche worden geconfronteerd met steeds zwaardere beproevingen die leiden tot verlaagde winstmarges en hogere kwaliteitseisen voor wat betreft de dienstverlening. Oplopende kosten, nieuwe concurrenten en flinterdunne marges (de nettomarge ligt nu vaak onder 1%). Het is niet zo eenvoudig omde kernactiva, de voorraad, in balans te houden. De verandering in het consumentengedrag, de steeds hogere eisen van de kopers en de opkomst van nieuwe verkoopkanalen versterken deze trend. Nederlandse retailbedrijven moeten zich onderscheiden en steeds opnieuw hun toegevoegde waarde aantonen.

 

Om aan deze nieuwe eisen te voldoen, moet de branche blijvend innoveren en beschikken over grote flexibiliteit en een gedreven en gecontroleerde strategie. Hierbij staan keuzes in de bedrijfsvoering centraal, waarbij de klanten en producten het middelpunt vormen en blijven. ICT speelt een centrale rol in het ondersteunen van de gewenste stappen, zowel voor integrale procesoptimalisatie als voor optimalisatie van deelprocessen in de keten.

 

U wilt een ERP oplossing die u een integraal platform biedt voor de retailmarkt. Een geintegreerde ICT-omgeving, toegesneden op de wensen van uw business, met gevarieerde onderwerpen als:

  • Realisatie en monitoring marketingactiviteiten.
  • Het opetten van nieuwe verkoopkanalen (winkels, e-commerce, mobiliteit, etc.)
  • Een actueel en compleet inzicht in de klantstatus.
  • Verbeterde dienstverlening aan uw klanten door een betere informatievoorziening.
  • Standaard webportalen ter ondersteuning van de informatievoorziening aan uw klanten via internet.
  • Kostenbesparing door een efficientere uitvoering van logistieke processen.
  • Verhoging van de klanttevredenheid door een hogere leveringsbetrouwbaarheid.
  • Verhoging van de leveringsbetrouwbaarheid van uw leveranciers.
  • Inzicht in het rendement van uw assortiment.

Mijn ERP Kiezen biedt u een vraaggebaseerde methode waarmee u uw ERP eisen definieert. Mijn ERP Kiezen helpt u met uw ERP systeem vergelijking en ERP selectie. Zo vindt u gemakkelijk de beste ERP oplossing die aansluit op uw behoeften.