Opmaak

De onderhavige site is eigendom van PRODWARE.
Deze publicatie staat onder directie van:Prodware.

Hosting

De provider die de permanente, live opslag waarborgt, is de vennootschap Prodware.

Auteursrechten en recht tot vermenigvuldiging

Het geheel van deze site ressorteert onder het Franse, Nederlandse en internationale recht aangaande auteursrechten en intellectueel eigendom.
Alle rechten tot vermenigvuldiging zijn voorbehouden, met inbegrip van al het beeldmateriaal en fotografie.
Vermenigvulding van het geheel of een gedeelte van deze site op welke drager dan ook, is uitdrukkelijk verboden behoudens schriftelijke toestemming van de daartoe bevoegde manager van de internetsite.
 
Vermenigvuldiging van teksten op een papieren drager is toegestaan mits voldaan wordt aan de drie volgende voorwaarden:
 - kosteloze verspreiding
 - volledig behoud van de vermenigvuldigde documenten (geen aanpassingen of veranderingen)
 - Duidelijke en goed leesbare bronvermelding in de navolgende vorm:
“Document verkregen van de internetsite www.mijnerpkiezen.be. De rechten voor vermenigvuldiging zijn voorbehouden en strikt beperkt.”
Voor elke andere gebruik,, dient u zicht tot ons te wenden.

In overeenstemming met de wetgeving intellectueel eigendom, berust het eigendom van het beeldmateriaal en de fotografie bij de makers ervan.
Vermenigvuldiging van deze fotografie en illustraties is verboden zonder voorafgaande toestemming. 

Informatie over de tenaamstelling

De verstuurde informatie is bestemd voor de naamloze vennootschap Prodware die uw verzoeken om informatie in behandeling zal nemen. U heeft het volledig recht tot toegang, aanpassing, correctie en intrekking van informatie die op uw naam gesteld zijn.

Om dit uit te oefenen, wendt u zich tot:

PRODWARE
ZI des Hauts Sarts, Rue d'Abhooz,
31 B-4040 Herstal (Liege)
Tel. : +32 490 45 51 03
Email : marketing@prodware.be

PRODWARE
Waterloo Office Park
Drève Richelle 161 L
B-1410 Waterloo
Tel. : +32 490 45 51 03
Email : marketing@prodware.be

PRODWARE
Antwerpsesteenweg 124
bus 33
B-2630 Aartselaar
Tel. : +32 490 45 51 03
Email : marketing@prodware.be

Postgeheim

Aangaande de informatie die de verzending van elektronische post betreft, informeren wij u dat:
> het briefgeheim van elektronische correspondentie via het netwerk internet niet gegarandeerd is
> de elektronische berichten bewaard worden ter ondersteuning van de informatica gedurende de tijd dat de instelling in een antwoord voorziet.

Imitaties

Er zijn sites die overeenkomsten vertonen met de site Internet www.mijnerpkiezen.be. Deze sites, waarvan de adressen regelmatig worden geverifieerd, maken geen deel uit van de site Internet www.mijnerpkiezen.be. Het redactieteam van Prodware heeft niet de zeggenschap over hun inhoud en wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor wat betreft de informatie die er wordt aangeboden.