ERP-implementatie

Na een goede ERP software vergelijking en ERP selectie wordt uiteindelijk besloten de stap te nemen en oude informatiesystemen te vervangen. De implementatie van een ERP oplossing duurt zeker enkele maanden en vraagt behoorlijk wat inspanning. Essentieel is een goede voorbereiding, zodat precies bekend is hoe men wat wil bereiken.

De implementatie van een ERP systeem kan onderverdeeld worden in verschillende fasen, met elk specifiek vereiste competenties:

  • Eerste onderzoek, formalisering van het proces, functionele specificaties en organisatorische competenties
  • Ontwikkelen, aanpassen, opstellen van maatwerk handleiding
  • Voorbereiden en uitvoeren van testen
  • Opleiden van de gebruikers en voorbereiden op de omschakeling
  • Overschakelen van het oude systeem naar het nieuwe, controleren van de dataoverdracht.